Celluliter

Att ha celluliter är normalt och inte en sjukdom. Alla kan få celluliter oavsett vikt. Celluliter är vanligare där vi har mer underhudsfett vilket ofta är stuss, mage och lår.

Det hjälper inte att använda någon form av produkt på huden eftersom orsaken till celluliterna ligger djupare nere i underhuden dit inte krämer når.

Celluliter beror på att fett lagras ojämnt under hudytan. Det är inte något som orsakas av huden utan i fettväven som ligger under huden. Fettväven delas in i olika utrymmen som skiljs åt av något som kallas bindväv. När fettet fördelas ojämnt i de här depåerna så syns en gropighet på huden.

LPG Endermologie är en behandling som med en djup bindvävsmassage främjar cirkulationen och jämnar ut hudytan, men behandlingen tar inte bort fettdepåer, men kan öka förbränningen av envisa områden.

Vissa personer får mer celluliter än andra. Kvinnor får oftare celluliter på grund av hormoner, ökad mängd fettväv och beroende av hur bindväven ser ut.