Fascia

Fascia är kroppens största organ, ett system bestående av fiberprotein som bland annat kollagen och elastin som gör vävnaden flexibel men även väldigt stark och stabil. Nätverket sträcker sig från huden ut genom kroppen ända in till minsta cell vilket gör att systemet varken har en början eller slut.

Fascian har en stor betydelse för våra muskelrörelser, den stabiliserar samtidigt som den möjliggör rörelse. Den lindrar smärta och belastning genom att fördela trycket till olika delar av kroppen för att minska risken för skada. Fasciasystemet strävar alltid efter homeostas och är ett viktigt kommunikationsnät för nervsignaler.

Lymfsystemet är sammanlänkat med fascian och påverkar varandra konstant, både musklerna och fascian måste vara rörliga, elastiska och starka för att lymflödet ska kunna ske obegränsat och att slagg ska kunna filtreras bort. En välmående fascia är geleaktig, därav ger den ben, muskler och leder en obehindrad rörlighet. När fascian är blockerad klibbar kollagentrådarna ihop, nervändarna kläms då och signalerar smärta. Symptom på en blockerad fascia är inflammation, svullnad och stelhet, rörligheten i vävnaden blir begränsad. Olika faktorer som påverkar detta är bland annat stress, dålig ergonomi och stillasittande.

Med hjälp av LPG Endermologie kan man behandla dessa besvär och få en välmående fascia, minska stelhet och öka kroppens blod- och lymfcirkulation.