Glycerin

Glycerin, även känt som glycerol, är en vanligt förekommande ingrediens i hudvård främst för sin goda egenskap att binda fukt och har även en god förmåga att sprida sig på huden och bilda en vätskereservoar som reparerar översta hudlagret, stratum corneum.

Dess egenskaper bidrar till att hudbarriärens fuktbalans och funktion förbättras, glycerin kan på så sätt dämpa irritation.

Glycerin hittar man naturligt som estrar i vegetabiliska oljor och fetter. Oljor är triglycerider, vilket betyder att de har tre fettmolekyler bundet till en glycerolmolekyl. När man förtvålar oljorna genom en hydrolys frigörs glycerin som sedan destilleras.