Hypopigmentering

En hypopigmentering kännetecknas av ljusare hudpartier som saknar pigment. Genetiska faktorer spelar en stor roll och avsaknaden av pigment kan bero på en brist eller nedsatt aktivitet hos melanocyterna.

En hypopigmentering kan även uppstå efter en sårskada eller långvarigt eksem

Vitiligo är ett tillstånd där huden saknar pigment, oregelbundet formade partier där pigmentet är helt borta. Där huden är UV exponerad är synligheten större. 

Depigmenteringen orsakas av att melanocyterna lokalt förstörts, men varför är okänt. Tillståndet är ofta ärftligt betingat och förbundet med Alopecia areata (fläckvis håravfall), Hypertyroidism (överaktiv sköldkörtel) och andra ämnesomsättningsrubbningar.

Stress, svår solskada eller trauma kan försvåra tillståndet.

Var extra försiktig i solen eftersom risken är större att bränna sig då huden saknar sitt skyddande melanin.