Ödem

Lymfödem är ett kroniskt sjukdomstillstånd som orsakar svullnad, vilket kan ge betydande funktionsnedsättning i form av inskränkt rörlighet, tyngd- och spänningskänsla, benägenhet för infektioner samt psykologiska och kosmetiska problem. Tillståndet kan förbättras avsevärt genom lämplig behandling som kan leda till att lymfödemet minskar.

Ett lymfödem orsakas av bristande transportkapacitet i lymfsystemet som en följd av missbildning, sjukdom, trauma eller tidigare behandling (t.ex kirurgi eller strålbehandling) och leder till ansamling av lymfa och sekundära förändringar i vävnaden. Redan inom ett år efter lymfödemdebut sker en nybildning av fettväv, sannolikt på grund av lokal inflammation. I sena stadier kan en ökad bindvävsinlagring ske. Lymfödemet kan uppträda i en eller flera extremiteter, det kan även uppträda isolerat i andra områden såsom huvud och hals eller bröst.

Med hjälp av LPG Endermologie kan man behandla dessa besvär och få ett välmående system, minska stelhet och öka kroppens blod- och lymfcirkulation.